Ziektes - HD ED

Elleboogdysplasie (ED)

ED, is een verzamelnaam van een aantal aandoeningen aan de elleboog. De verschillende aandoeningen hebben min of meer dezelfde oorzaken; een onevenredige groei van spaakbeen en ellepijp, en/of ontwikkelingsstoornissen in de botten rondom het ellebooggewricht. Evenals HD kan ED ontstaan door zowel erfelijke als milieufactoren. Onder ED worden onder meer LPA (los processus anconeus) en LPC (los processus coronoïdus) gerekend.
Met beide afwijkingen wordt een los fragment van de ellepijp aangeduidt en de verschillende benamingen wijzen op de locatie waar dit fragment zich bevindt. Ook OCD (osteochondrose dissecans) behoort tot de groep van afwijkingen van ED.

Met OCD wordt een los stukje kraakbeen van het opperarmbeen bedoeld. Ten slotte behoort ook incongruentie van het ellebooggewricht tot ED; een slechte aansluiting van het ellebooggewricht. ED uit zich onder meer in het kreupel lopen aan één of beide voorpoten, moeilijk op kunnen staan, en (door pijn en ongemak) weinig of helemaal niet willen lopen.

Soms heeft de hond een met vocht gevulde bult aan de elleboog. Wanneer ED wordt vermoedt, is het belangrijk dat er een goede diagnose wordt gesteld over de soort. Daarmee kan namelijk een behandeling worden ingesteld, die kan variëren van het operatief verwijderen van loszittende fragmenten in het ellebooggewricht tot operatieve correctie van de lengte van de ellepijp, of rust met ontstekingsremmende medicijnen. Hoe sneller een diagnose wordt gesteld, hoe groter de kans is dat de hond uiteindelijk weer normaal kan functioneren. Het is dan ook zaak om zo snel mogelijk een bij voorkeur gespecialiseerde kliniek te consulteren wanneer u elleboogproblemen bij uw hond vermoedt.

Omdat ED voor een deel erfelijk kan zijn worden de honden die deze afwijking hebben door serieuze fokkers uitgesloten van de fok.

 

Heupdysplasie (HD)

Heupdysplasie is een afwijking aan de heupgewrichten.
Tijdens de groei van de jonge hond verloopt de ontwikkeling van de heupgewrichten niet normaal, de heupgewrichten zijn verslapt.
Hierdoor raken de heupgewrichten misvormd.
Dit kan leiden tot ernstige kreupelheid.
 
Oorzaak

Alle oorzaken van H.D. zijn nog niet bekend.
De belangrijkste risicofactoren zijn:
erfelijke factoren: echter HD is maar voor een gedeelte erfelijk
beweging: te weinig beweging is slecht en teveel en "slechte" beweging is ook verkeerd
overvoeding: te zwaar gevoerde pups hebben een grotere kans om HD te ontwikkelen
spieropbouw: als de spierontwikkeling onvoldoende is dan krijgen de heupen het veel zwaarder te verduren en is derhalve de kans op HD ook groter
slechte voeding
 
Preventieve maatregelen

Omdat de genetica slechts beperkt verantwoordelijk is voor HD kunt u zeker preventieve maatregelen nemen om HD te voorkomen/beperken. Allereerst zul je goed moeten opletten op voeding en beweging. Zorg ervoor dat de pup de juiste voeding krijgt en zeker niet te dik wordt, want overgewicht zorgt voor overbelasting van de nog niet volgroeide gewrichten. Ik zelf adviseer altijd, zeker bij de grote rassen, enkel puppie-voeding te geven tot een leeftijd van 3 à 4 maanden.
Tenslotte moet u de bewegingsvrijheid van de pup beperken. Wat u beter niet kunt doen is:
- trappen laten lopen of steile hellingen laten beklimmen
- op de zetel of in de auto springen
- achter balletjes aan hollen, hierdoor worden er teveel onnatuurlijke bewegingen gemaakt